อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
15.18
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
15.18
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
จำนวนเอกสารทั้งหมด 2 รายการ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)