อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
16.03
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
16.03
มาตรฐานทางจริยธรรม
จำนวนเอกสารทั้งหมด 7 รายการ
ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม: กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดอ่างทอง ลงวันที่ 27 มกราคม 2565
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 149/2565 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานจริยธรรมจังหวัดอ่างทอง
ประกาศจังหวัดอ่างทอง ลงวันที่ 25 มกราคม 2565 เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มงานจริยธรรมจังหวัดอ่างทอง
ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมจังหวัดอ่างทอง ปี 2555-2556
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (พฤศจิกายน 2552)