อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
15.30
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
15.30
คำสั่งมอบอำนาจ
จำนวนเอกสารทั้งหมด 3 รายการ
คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 2207/2565 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565
คำสั่งที่ 2815/2564 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
คำสั่งที่ 2515/2564