อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
08.34
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
08.34
กฏกระทรวง/ประกาศ
จำนวนเอกสารทั้งหมด 11 รายการ
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) อบจ.อท.
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ
การเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 ทางอินเทอร์เน็ต
ขอเชิญจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่การอบรม
แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สน พ.ศ. 2563
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ -สิงหาคม 2564
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานฯ ของที่ทำการปกครองจังหวัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง
ไปที่หน้า