อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
23.48
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
23.48
รายงานการประชุม
จำนวนเอกสารทั้งหมด 15 รายการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) ครั้งที่ 3/2565
รายงานการประชุม ศอ.ปส.จ.อท. ครั้งที่ 4/2565
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 4/2565
รายงานการประชุมเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 4 เมษายน 2565
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 3/2565
รายงานการประชุม ศอ.ปส.จ.อท. ครั้งที่ 3/2565
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 2/2565
รายงานการประชุม ศอ.ปส.จ.อท. ครั้งที่ 2/2565
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง (ก.บ.จ.อท.) ครั้งที่ 2/2565
รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 1/2565
ไปที่หน้า