อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
09.44
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
09.44
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอไชโย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาในพื้นที่ ตลอดจนให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ในเรื่องส
4 สิงหาคม 2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอไชโย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังปัญหาในพื้นที่ ตลอดจนให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ในเรื่องสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 การเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ การแก้ไขปัญหาความยากจนฯลฯ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

×
1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10