อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
07.55
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
07.55
ข่าวส่วนราชการ
นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2565
7 กรกฎาคม 2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น.

นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง