อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
10.43
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
10.43
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี  ผวจ.อ่างทอง  มอบหมายให้ นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รอง ผวจ.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกองทุนสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565
15 มิถุนายน 2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี  ผวจ.อ่างทอง  มอบหมายให้ นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รอง ผวจ.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกองทุนสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาการขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ดังนี้

1. สหกรณ์การเกษตรโพธิ์ทองจำกัด จำนวน 13,700,000 บาท  2. สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอ่างทองจำกัด จำนวน 3,500,000 บาท

×
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5