อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
10.10
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
10.10
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าปู นำทีม ศจพ.อ่างทอง จับมือเหล่ากาชาดจังหวัดมอบชุดธารน้ำใจ เป็นกำลังใจครัวเรือนเป้าหมาย TP MAP ในพื้นที่อำเภอป่าโมก
14 มิถุนายน 2565

ผู้ว่าปู นำทีม ศจพ.อ่างทอง จับมือเหล่ากาชาดจังหวัดมอบชุดธารน้ำใจ เป็นกำลังใจครัวเรือนเป้าหมาย TP MAP ในพื้นที่อำเภอป่าโมก

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง ในฐานะรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง นายวีระ สระทองแก่น ป้องกันจังหวัดอ่างทอง นายเจษฎา ปาลวัฒน์ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอป่าโมก ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอป่าโมก เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมมอบชุดธารน้ำใจกาชาด ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ณ  ที่ว่าการอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

×
1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11