อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
11.51
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
11.51
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  มอบหมายให้ นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดงานรณรงค์ลดการเผาเศษวัสดุในไร่นา โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติ
18 พฤษภาคม 2565

วันที่ 18 พ.ค. 65 เวลา 10.30 น.  ณ โดมเทศบาลตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 

       

โดยมีนายวินัย ขยันยิ่ง เกษตรจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของงาน นายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอสามโก้ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดอาวุโส ปลัดอำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 150 คน

×
1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10