อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
15.06
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
15.06
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รอง ผวจ.อ่างทอง นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข็มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง “ (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 จำนวน 2 หมู่บ้าน ดังนี้ 
9 พฤษภาคม 2565

นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รอง ผวจ.อ่างทอง นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข็มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง “ (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 จำนวน 2 หมู่บ้าน ดังนี้ 

1. เวลา 09.30 น. ณ หมู่9 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง 2. เวลา 13.30 น. ณ หมู่6 ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ 

โดยมีนายอำเภอ ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ  ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

×
1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10