อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
22.44
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
22.44
ข่าวประชาสัมพันธ์
พลังสตรีอ่างทองร่วมใจ ประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
6 พฤษภาคม 2565

พลังสตรีอ่างทองร่วมใจ ประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.

 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายทินกร บุญเงิน จังหวัดอ่างทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.) เข้าร่วมฯ ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง                 ด้วยรัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ซึ่งในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จะนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยให้ทุกจังหวัดดำเนินการเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัด ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดจำนวน 90 ตัว โดยให้มีขนาดและสีให้แตกต่างกันตามความเหมาะสม     จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ( กสพจ.) จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อเพี่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อประกอบด้วยผู้แทนจากคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.) ตำบลละ 2 คน จำนวน 71 ตำบล รวม 142 คน  โดยมีเป้าหมายประดิษฐ์ผีเสื้อ จำนวน 90 ตัว จากผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่จากกลุ่มทอผ้าบ้านดอนบ่อ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา  ผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติจากกลุ่มแม่บ้านเกษตกรบ้านขวางอำเภอวิเศษชัยชาญ และผ้าบาติกสไลด์สีจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจิตรกรรมไทยบาติก อำเภอป่าโมก โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรในการสอนการประดิษฐ์ผีเสื้อจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโพธิ์รังนกสามัคคี อำเภอโพธิ์ทอง

×
1 / 18
2 / 18
3 / 18
4 / 18
5 / 18
6 / 18
7 / 18
8 / 18
9 / 18
10 / 18
11 / 18
12 / 18
13 / 18
14 / 18
15 / 18
16 / 18
17 / 18
18 / 18