อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
15.32
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
15.32
ข่าวส่วนราชการ
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบกิจการที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประ
15 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 15 ก.พ. 65 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 111 ปี เมืองอ่างทองชั้น2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า)

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบกิจการที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

โดยมี น.ส.สุนิสา ผิวนวล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการ นายจ้างและผู้แทนสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน