อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
08.40
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
08.40
ข่าวส่วนราชการ
นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม
4 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.  

นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตำบลตลาดใหม่ เพื่อยกระดับการทำงาน เชิงพื้นที่แบบบูรณาการ โดยให้บริการสวัสดิการสังคมของทุกส่วนราชการ ในสังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลตลาดใหม่ อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง