อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
08.23
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
08.23
ข่าวส่วนราชการ
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่1/2565
1 กุมภาพันธ์ 2565

 1 ก.พ. 65 เวลา 14.30 น.  ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง          นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่1/2565          คณะกรรมการมีมติเห็นชอบร่างประกาศกำหนดพื้นที่และระยะเวลาการสำรวจข้อมูลตามแผนงานสำรวจข้อมูลและปรับปรุงราคาประเมินที่ดินในภูมิภาค ประจำปี 2565 โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ ระหว่าง 25 ก.พ.-31 พ.ค.65