อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
16.02
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
16.02
ข่าวส่วนราชการ
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา พระราชทานอภัยโทษ ในโอกาสวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
18 มกราคม 2565

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา พระราชทานอภัยโทษ ในโอกาสวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ. ศ. 2564  ณ  ห้องศูนย์ ปฏิบัติการจังหวัดอ่างทอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง