อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
23.32
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
23.32
ข่าวส่วนราชการ
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  มอบหมายให้ นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่1/2565 
18 มกราคม 2565

18 ม.ค.65 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดอ่างทองนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  มอบหมายให้ นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่1/2565       โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบพิจารณาคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรฯ จำนวน 4 ราย ร่วมเป็นผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ่างทอง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับแต่วันที่ รมว.เกษตรและสหกรณ์ลงนามแต่งตั้ง