อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
12.06
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
12.06
ข่าวส่วนราชการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 จังหวัด 1 ชุมชน
23 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างมูลค่าเพิ่ม มาตรฐานสินค้า และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม" ภายใต้โครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุมสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเกษตร, วิสาหกิจชุมชนการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอ่างทอง จำนวน 30 ราย ซึ่งมีระยะเวลาการอบรม จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564