อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
15.12
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
15.12
ข่าวส่วนราชการ
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการ
2 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการ "ธนาคารน้ำช่วยได้" ณ บริเวณบ่อทรายของผู้ประกอบการบ่อทรายในเขตพื้นที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายอำเภอป่าโมก และหัวหน้าส่วนราชการร่วมลงนาม ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกักเก็บน้ำในช่วงอุทกภัย ไว้ใช้ในฤดูแล้งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป