... Loading ...
ตารางการจอง
มีการจองห้องประชุมทั้งหมด 32 ครั้ง
ขณะนี้ รออนุมัติการจอง 49 รายการ
ติดต่อเจ้าหน้าที่
โทร. 0-3561-1235,0-3561-4912
แฟกซ์ 0-3561-4912

ปฏิทิน
รวมห้องทั้งหมด
  • - ประชุมได้สูงสุด: 400 คน
  • - อุปกรณ์ : ไมโครโฟน
  • - เวลาทำการ 08:30 - 16:30 น.
  • - ราคาห้อง 0.00 บาท
2565  
08:30
09:30
10:30
11:30
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
23:30
 
อา. 1 พ.ค.                                                                    
จ. 2 พ.ค.                                                                  
อ. 3 พ.ค.                                                                  
                                                                 
พ. 4 พ.ค.                                                                  
พฤ. 5 พ.ค.                                                                  
ศ. 6 พ.ค.                                                                  
                                                                 
                                                                 
                                                                 
ส. 7 พ.ค.                                                                    
อา. 8 พ.ค.                                                                    
จ. 9 พ.ค.                                                                  
อ. 10 พ.ค.                                                                  
                                                                 
                                                                 
พ. 11 พ.ค.                                                                  
                                                                 
                                                                 
พฤ. 12 พ.ค.                                                                  
                                                                 
                                                                 
ศ. 13 พ.ค.                                                                  
ส. 14 พ.ค.                                                                    
อา. 15 พ.ค.                                                                    
จ. 16 พ.ค.                                                                  
อ. 17 พ.ค.                                                                  
พ. 18 พ.ค.                                                                  
                                                                 
พฤ. 19 พ.ค.                                                                  
                                                                 
ศ. 20 พ.ค.                                                                  
                                                                 
                                                                 
ส. 21 พ.ค.                                                                    
อา. 22 พ.ค.                                                                    
จ. 23 พ.ค.                                                                  
                                                                 
อ. 24 พ.ค.                                                                  
                                                                 
                                                                 
พ. 25 พ.ค.                                                                  
                                                                 
                                                                 
พฤ. 26 พ.ค.                                                                  
                                                                 
                                                                 
ศ. 27 พ.ค.                                                                  
                                                                 
                                                                 
ส. 28 พ.ค.                                                                    
อา. 29 พ.ค.                                                                    
จ. 30 พ.ค.                                                                  
                                                                 
                                                                 
อ. 31 พ.ค.                                                                  
                                                                 
                                                                 
พ. 1 มิ.ย.                                                                  
พฤ. 2 มิ.ย.                                                                  
ศ. 3 มิ.ย.                                                                  
ส. 4 มิ.ย.                                                                    
อา. 5 มิ.ย.                                                                    
จ. 6 มิ.ย.                                                                  
อ. 7 มิ.ย.                                                                  
พ. 8 มิ.ย.                                                                  
พฤ. 9 มิ.ย.                                                                  
ศ. 10 มิ.ย.                                                                  
ส. 11 มิ.ย.                                                                    
อา. 12 มิ.ย.                                                                    
จ. 13 มิ.ย.                                                                  
อ. 14 มิ.ย.                                                                  
พ. 15 มิ.ย.                                                                  
พฤ. 16 มิ.ย.                                                                  
ศ. 17 มิ.ย.                                                                  
ส. 18 มิ.ย.                                                                    
อา. 19 มิ.ย.                                                                    
จ. 20 มิ.ย.                                                                  
อ. 21 มิ.ย.                                                                  
พ. 22 มิ.ย.                                                                  
พฤ. 23 มิ.ย.                                                                  
ศ. 24 มิ.ย.                                                                  
ส. 25 มิ.ย.                                                                    
อา. 26 มิ.ย.                                                                    
จ. 27 มิ.ย.                                                                  
อ. 28 มิ.ย.                                                                  
พ. 29 มิ.ย.