อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
16.31
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
16.31
ภาพกิจกรรม
นายวีระศักดิ์   วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปี 2565

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.

นายวีระศักดิ์   วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปี 2565 เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อให้แหล่งน้ำสามารถกักเก็บน้ำได้ ตลอดจนมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย  ณ บึงสำเภาลอย ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง