อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
16.23
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
16.23
ภาพกิจกรรม
นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง เกี่ยวกับ  มาตรการในการจัดงานสงกรานต์ และงานต่างๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.

นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอ่างทอง เกี่ยวกับ  มาตรการในการจัดงานสงกรานต์ และงานต่างๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ณห้องประชุมวิเศษชัยชาญชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง