อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
11.10
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
11.10
ภาพกิจกรรม
 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “มหกรรมรวมพลังสตรี จังหวัดอ่างทอง” เนื่องในวันสตรีสากล พร้อมด้วย นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ประธานแม่บ้านมหาดไทย

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. 

 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “มหกรรมรวมพลังสตรี จังหวัดอ่างทอง” เนื่องในวันสตรีสากล พร้อมด้วย นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ประธานแม่บ้านมหาดไทย นายปริญญา  เขมะชิต  ปลัดจังหวัดอ่างทอง และได้รับเกียรติจาก ฯพณฯสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงศึกษาธิการ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล และนายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัด นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นางวันทนีย์ มีแสง วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด/อำเภอ สตรีอาสา เข้าร่วมฯ โดยมี นางสาวคอดียะฮ์ ทรงงาม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน ณ เวทีกลางกิจกรรม KBO วัดป่าโมกวรวิหาร อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 

        ตามที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสตรีสากล เพื่อให้ความสำคัญกับบทบาทและสิทธิของสตรีทั่วโลก จากการที่กรรมกรสตรีโรงงานทอผ้าในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ลุกฮือขึ้นเดินขบวนประท้วงการเอาเปรียบกดขี่ขูดรีด ทารุณ จากนายจ้าง ที่เห็นผลผลิตสำคัญกว่าชีวิตคน ประท้วงให้นายจ้างเพิ่มค่าจ้าง และเรียกร้องสิทธิของพวกเธอ แต่สุดท้ายกลับมีผู้หญิงถึง 119 คน ต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้  อย่างไรก็ตาม แม้การเรียกร้องครั้งนี้จะไม่ประสบผลสำเร็จ แต่ก็เป็นการจุดประกายให้สตรีทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงสิทธิของตัวเองมากขึ้น ความพยายามของกรรมกรสตรี กลุ่มนี้ก็ประสบผลสำเร็จ เมื่อมีตัวแทนสตรีจาก 17 ประเทศ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยมครั้งที่ 2 ณ เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยในที่ประชุมได้ประกาศรับรองข้อเรียกร้อง ของบรรดากรรมกรสตรี  ผลจากการตัดสินใจของที่ประชุม ทำให้มีการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ขึ้นเป็นครั้งแรกประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติตาม พันธสัญญาต่อเวทีโลกที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับบทบาทและสถานภาพสตรี โดยได้มีการดำเนินการทั้งในแง่กฎหมาย นโยบาย มาตรการความรุนแรง และยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ผู้ใช้แรงงานต้องได้รับการดูแลในด้านสวัสดิการ สุขภาพความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งผู้หญิงต้องได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติและเท่าเทียม ในฐานะที่ผู้หญิงก็เป็นสมาชิก หนึ่งในสังคม          จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดอ่างทอง ได้จัด โครงการมหกรรมรวมพลังสตรีจังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังสตรี และเป็นการสร้างเสริม และสนับสนุนให้สตรีมีความรัก ความสามัคคีในกลุ่มองค์กรสตรีจังหวัดอ่างทอง และตระหนักถึงความสำคัญของวันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี โดยมีผู้นำสตรีและสมาชิกสตรีอาสาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 230 คน จาก 7 อำเภอ โดยมีกิจกรรมดังนี้        - มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการที่ 1 คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลไชโย        - พิธีมอบโล่แก่”สตรีอาสาพัฒนาสังคม”        - การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาท และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีไทย” โดยนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล        - แนวทางการขับเคลื่อน “พลังสตรีกับการแก้ไขปัญหาความยากจน”และ “รณรงค์สวมผ้าไทย เพื่อ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” โดย นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง        - การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “รวมพลังสตรีอ่างทอง  การดาว์นโหลดแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย”เพื่ออำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือสตรีและครอบครัวที่ตกอยู่ในสภาวะทุกข์ยาก”และ สตรีอ่างทองกับการรณรงค์สวมใส่ผ้าประจำถิ่น” โดย นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ประธานแม่บ้านมหาดไทย