อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
12.09
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
12.09
ภาพกิจกรรม
นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ต้านภัย covid-19

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ต้านภัย covid-19 ของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอ่างทอง เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานและขาดรายได้เลี้ยงชีพ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตลอดจนส่งเสริมให้ ประชาชนมีแนวทางในการดำเนินชีวิตและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง เกษตร ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ตำบลสีบัวทอง  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง