อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
10.47
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
10.47
ภาพกิจกรรม
นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบรมด้านมาตรการ Universal Prevention  มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 08.30 น.  

นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบรมด้านมาตรการ Universal Prevention  มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA และการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเกิดการบูรณาการความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช  อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง