อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
14.55
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
14.55
อ่างทองเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี สังคมดี ประชาชนมีความสุข
อ่างทองเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี สังคมดี ประชาชนมีความสุข
แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. 2566 - 2570
"อ่างทองเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดี
สังคมดี ประชาชนมีความสุข”
สารจากพ่อเมืองอ่างทอง
จะทำให้พี่น้องประชาชนและข้าราชการในจ.อ่างทอง มีความ
“สุขกาย สบายใจ”
พี่น้องประชาชนต้องมีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการศึกษาการค้าขายต้องได้รับการดูแล
นายรังสรรค์ ตันเจริญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
อ่างทอง
เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
7
อำเภอ
2.9
ประชากร(แสน)
4
ส่งออกข้าว
ล้านตัน
7
เมกะโปรเจกต์
วัดสุวรรณเสวริยาราม มีสิ่งที่น่าสนใจคือ ภายในกำแพงแก้วป... (ดู : 236)
วัดจันทรังษี ตั้งอยู่ที่บ้านนา หมู่ 9 ต.หัวไผ่ จ... (ดู : 188)
วัดต้นสน พระพุทธรูปขนาดใหญ่พระนามว่า "ส... (ดู : 197)
วัดอ่างทองวรวิหาร ริมแม่น้ำฝั่งตะวันออก เป็นพระอารามห... (ดู : 136)
งานรำลึกวีรชนแขวงเมื... กำหนดจัดในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ มีนาค... (ดู : 335)
--- ไม่มีข้อมูล ---
--- ไม่มีข้อมูล ---
ปฏิทินกิจกรรม