อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
07.57
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
07.57
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาตรวจสอบระเบียบการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ของหน่วยงานภายในจังหวัด ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความเรียบร้อย

---- --- ไม่มีข้อมูล --- ----

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอ่างทอง
โทร. 0-3561-1235
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ email : angthong_audit@hotmail.com

---- --- ไม่มีข้อมูล --- ----