อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
15.16
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
15.16
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
     - รับเรื่องราวร้องทุกข์ (ยกเว้น เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด)
     - การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว (Mobile Service)
     - รับเรื่องราวความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
     - งานคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัด
     - งานบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service : OSS)
     - งานบริการและให้คำปรึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
     - งานบริการรับเรื่อง - ส่งต่อ
     - งานบริการข้อมูลข่าวสาร/ให้คำปรึกษา

---- --- ไม่มีข้อมูล --- ----

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (รอยต่อระหว่างอาคารเก่าและอาคารใหม่) ชั้น 1
โทร. 0-3561-1713 หรือ 06-2525-7162
โทรสาร 0-3561-1713
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail : [email protected]

---- --- ไม่มีข้อมูล --- ----