ข่าวประชาสัมพันธ์
นายพรชัย จุฑามาศ นำ นางสาวนภา กวินเลิศวัฒนา และ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ กวินเลิศวัฒนา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
23 พฤษภาคม 2558

    นายพรชัย จุฑามาศ นำ นางสาวนภา กวินเลิศวัฒนา และ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ กวินเลิศวัฒนา  เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ