อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
09.01
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
09.01
ข้อมูลทั่วไป : แสวงหา

ประวัติ

          อำเภอแสวงหา จากร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบและปรากฏอยู่ในบริเวณคูเมือง ตำบลห้วยไผ่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าบ้านคูเมืองเป็นเมืองโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยทวารวดีหรือประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-13 นอกจากนั้นอำเภอแสวงหายังเคยเป็นสมรภูมิรบของชาวไทยผู้รักชาติที่ต่อสู้กับกองทัพพม่าอย่างกล้าหาญโดยเฉพาะทุ่งบ้านห้วยไผ่ ซึ่งปัจจุบันคือตำบลห้วยไผ่และคลองสะตือสี่ต้น

          คำว่า "แสวงหา" หมายถึง การเที่ยวหา การค้นหา สันนิษฐานว่าเดิมพื้นที่ของอำเภอแสวงหาเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยป่าไผ่และไม้นานาชนิด มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ชุกชุม นายพรานที่ล่าสัตว์จำเป็นต้องเที่ยวเสาะหาสัตว์ในป่าบริเวณนั้นซึ่งมีเส้นทางทุรกันดานมาก จึงได้ชื่อว่า "บ้านแสวงหา" และมีหมู่บ้านเรียกว่า "บ้านพราน" ซึ่งเป็นชื่อตำบลหนึ่งในปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำภอแสวงหาตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดอ่างทองไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3064 (แยกทางหลวงหมายเลข 309 (อ่างทอง) -บรรจบทางหลวงหมายเลข 3032 (ปากดง)) ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอค่ายบางระจัน (จังหวัดสิงห์บุรี)
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอท่าช้าง (จังหวัดสิงห์บุรี) และอำเภอโพธิ์ทอง
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอโพธิ์ทอง
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอศรีประจันต์ อำเภอสามชุก และอำเภอเดิมบางนางบวช (จังหวัดสุพรรณบุรี)