อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
น้องต้นข้าว
08.17
น้องต้นข้าว
สวัสดีจ้า...วันนี้มีอะไรให้ช่วย ถามน้องต้นข้าวมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
08.17
ข้อมูลทั่วไป : โพธิ์ทอง

ประวัต

          อำเภอโพธิ์ทอง ได้รับการจัดตั้งเป็นอำเภอเมื่อปีพ.ศ. 2439 มีชื่อว่า อำเภอห้วยลิงตก ตามชื่อตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอ ได้ย้ายมาอยู่ที่หมู่ 9 ตำบลคลองสาหร่าย ฝั่งซ้ายของแม่น้ำน้อย พร้อมกับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น อำเภอโพธิ์ทอง และปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการให้ใช้ชื่อ "อำเภอโพธิ์ทอง" ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา

          ต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอกลับมาตั้งยังที่เดิม คือที่ตำบลห้วยลิงตก หรืออ่างแก้วในปัจจุบัน อาคารที่ว่าการอำเภอปัจจุบันสร้างเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2517 เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากพระเทพสังวรญาณ เจ้าอาวาสวัดศีลขันธาราม ซึ่งได้ซิ้อที่ดินจำนวนกว่า 15 ไร่ มอบให้แก่ทางราชการสำหรับใช้เป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ

วันที่ 9 สิงหาคม 2479 โอนพื้นที่ตำบลศาลาดิน และตำบลม่วงเตี้ย อำเภอโพธิ์ทอง มาขึ้นกับอำเภอวิเศษไชยชาญ

วันที่ 1 เมษายน 2480 เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสุพรรณบุรี (ก,ข,ค,ง)
     (ก) โอนพื้นที่ตำบลดอนปรู อำเภอวิเศษไชยชาญ ไปขึ้นกับอำเภอศรีประจันต์
     (ข) โอนพื้นที่หมู่ 1,11 (ในตอนนั้น) จากตำบลศาลาทุ่งแฝก อำเภอโพธิ์ทอง ไปขึ้นกับตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช
     (ค) โอนพื้นที่หมู่ 2-5 (ในตอนนั้น) จากตำบลศาลาทุ่งแฝก อำเภอโพธิ์ทอง ไปขึ้นกับตำบลวังลึก อำเภอสามชุก
     (ง) โอนพื้นที่หมู่ 6-10 (ในตอนนั้น) จากตำบลศาลาทุ่งแฝก อำเภอโพธิ์ทอง ไปขึ้นกับตำบลดอนปรู ซึ่งอำเภอวิเศษไชยชาญ ได้โอนไปขึ้นกับอำเภอศรีประจันต์ ตามหมายอักษร ก.นั้น

วันที่ 26 เมษายน 2480 ยุบตำบลศาลาทุ่งแฝก รวมเข้ากับท้องที่ตำบลแสวงหา

วันที่ 26 ธันวาคม 2481 เปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอโพธิ์ทอง (1-14) จังหวัดอ่างทอง
     (1) โอนพื้นที่หมู่ 1-2, 8-10 (ในขณะนั้น) ของตำบลบ้านแก ไปขึ้นกับตำบลหนองแม่ไก่
     (2) โอนพื้นที่หมู่ 3-7, 11 (ในขณะนั้น) ของตำบลบ้านแก ไปขึ้นกับตำบลบ้านพราน
     (3) โอนพื้นที่หมู่ 14 (ในขณะนั้น) ของตำบลรำมะสัก ไปขึ้นกับตำบลยางช้าย
     (4) โอนพื้นที่หมู่ 1-13, 20 (ในขณะนั้น) ของตำบลรำมะสัก ไปขึ้นกับตำบลแสวงหา
     (5) แยกพื้นที่หมู่ 14-19, 21-24 (ในขณะนั้น) ตำบลแสวงหา และหมู่ 16-17 (ในขณะนั้น) ตำบลรำมะสัก ตั้งเป็นตำบลสีบัวทอง
     (6) โอนพื้นที่หมู่ 1-15, 18 (ในขณะนั้น) ของตำบลแสวงหา ไปขึ้นกับตำบลรำมะสัก
     (7) รวมตำบลโพธิ์ทอง เข้ากับตำบลคำหยาด ขนานนามว่า ตำบลคำหยาด
     (8) โอนพื้นที่หมู่ 1-6 (ในขณะนั้น) ของตำบลบ้านตาล ไปขึ้นกับตำบลทางพระ
     (9) โอนพื้นที่หมู่ 7-10 (ในขณะนั้น) ของตำบลบ้านตาล ไปขึ้นกับตำบลโคกพุทรา
     (10) โอนพื้นที่หมู่ 2, 6-7, 10-11 (ในขณะนั้น) ของตำบลบางพลับ ไปขึ้นกับตำบลห้วยลิงออก
     (11) โอนพื้นที่หมู่ 1-6 (ในขณะนั้น) ของตำบลโพธิ์เกรียบ ไปขึ้นกับตำบลสามง่าม
     (12) โอนพื้นที่หมู่ 7-11 (ในขณะนั้น) ของตำบลโพธิ์เกรียบ ไปขึ้นกับตำบลบางพลับ
     (13) โอนพื้นที่หมู่ 1-4 (ในขณะนั้น) ของตำบลห้วยลิงตก ไปขึ้นกับตำบลคลองสาหร่าย
     (14) โอนพื้นที่หมู่ 5-8 (ในขณะนั้น) ของตำบลห้วยลิงตก ไปขึ้นกับตำบลบางเจ้าฉ่า

วันที่ 10 มิถุนายน 2490 ตั้งตำบลจำลอง แยกออกจากตำบลห้วยไผ่ ตั้งตำบลสามง่าม แยกออกจากตำบลโพธิ์รังนก ตั้งตำบลบางระกำ แยกออกจากตำบลบางเจ้าฉ่า ตั้งตำบลบ่อแร่ แยกออกจากตำบลอ่างแก้ว ตั้งตำบลบางพลับ แยกออกจากตำบลอินทประมูล

วันที่ 9 ธันวาคม 2490 แยกพื้นที่ตำบลแสวงหา ตำบลศรีบัวทอง ตำบลบ้านพราน ตำบลห้วยไผ่ และตำบลจำลอง อำเภอโพธิ์ทอง มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอแสวงหา ขึ้นกับอำเภอโพธิ์ทอง

วันที่ 3 สิงหาคม 2491 โอนพื้นที่หมู่ 8,13,14 (ในขณะนั้น) จากตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง ไปขึ้นกับตำบลสีบัวทอง กิ่งอำเภอแสวงหา อำเภอโพธิ์ทอง

วันที่ 5 มิถุนายน 2499 ยกฐานะกิ่งอำเภอแสวงหา อำเภอโพธิ์ทอง เป็น อำเภอแสวงหา

วันที่ 7 มกราคม 2500 จัดตั้งสุขาภิบาลโพธิ์ทอง ในท้องที่บางส่วนของอ่างแก้ว ตำบลอินทประมูล และตำบลบางพลับ

วันที่ 30 กันยายน 2535 จัดตั้งสุขาภิบาลรำมะสัก ในท้องที่บางส่วนของตำบลรำมะสัก

วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลโพธิ์ทอง และสุขาภิบาลรำมะสัก เป็นเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง และเทศบาลตำบลรำมะสัก ด้วยผลของกฎหมาย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ยุบสภาตำบลสามง่าม และสภาตำบลบ่อแร่ รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้ว ยุบสภาตำบลโพธิ์รังนก รวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เปลี่ยนแปลงชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลรำมะสัก เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคัน และจัดตั้งเป็น เทศบาลตำบลม่วงคัน

ที่ตั้งและอาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอแสวงหา อำเภอท่าช้าง และอำเภอพรหมบุรี (จังหวัดสิงห์บุรี)
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอไชโย
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ และอำเภอสามโก้
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอศรีประจันต์ (จังหวัดสุพรรณบุรี)