เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
"ขอพี่น้องชาวอ่างทองช่วยกัน สวมหน้ากากอนามัย อดทนกันอีกซักนิด เราจะข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน"
หนังสือเวียน/ข้อสั่งการ
การจัดตั้ง "ตู้ราชสีห์" รับเรื่องร้องทุกข์
การจัดตั้ง "ตู้ราชสีห์" รับเรื่องร้องทุกข์
28 เมษายน 2565
วันที่ออกหนังสือ : 28 เมษายน 2565
เลขที่ : หนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่ อท 0017.1/ว 1747 ลงวันที่ 26 เมษายน 2565
เรื่อง : การจัดตั้ง "ตู้ราชสีห์" รับเรื่องร้องทุกข์ [ทั่วไป]