เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
"ขอพี่น้องชาวอ่างทองช่วยกัน สวมหน้ากากอนามัย อดทนกันอีกซักนิด เราจะข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน"
คู่มืองานทะเบียน
จำนวนเอกสารทั้งหมด 12 รายการ
ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร
การจดทะเบียนสมรส
การบันทึกฐานะของภริยา
การบันทึกฐานะแห่งครอบครัว
การแจ้งตาย
บ้านและทะเบียนบ้าน
การย้ายที่อยู่
การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
พรบ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
ไปที่หน้า