เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
"ขอพี่น้องชาวอ่างทองช่วยกัน สวมหน้ากากอนามัย อดทนกันอีกซักนิด เราจะข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน"
ข่าวประชาสัมพันธ์
"รัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ทุกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน แจ้งได้ที่ สายด่วน 1567
21 มีนาคม 2565

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อน การดำเนินงานของจังหวัด โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายและมีข้อสั่งการเกี่ยวข้องกับศูนย์ดำรงธรรม (ข้อ 4) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สายด่วน 1567 รับปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน เพื่อส่งต่อข้อมูลให้ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่างๆ ในพื้นที่

×
1 / 1