เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
"ขอพี่น้องชาวอ่างทองช่วยกัน สวมหน้ากากอนามัย อดทนกันอีกซักนิด เราจะข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน"
ภาพกิจกรรม
ประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมาย นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุม กับ นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและคณะ พร้อมด้วย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย เทศบาลเมืองอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช เทศบาลตำบลโพสะ และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลเทวราช ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณี การร้องเรียนปัญหากลิ่นจากศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง และกรณี ประชาชนร้องเรียนปัญหากลิ่นที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานเอกชนแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

×
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5