เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
"ขอพี่น้องชาวอ่างทองช่วยกัน สวมหน้ากากอนามัย อดทนกันอีกซักนิด เราจะข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน"
ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่ตรวจสินค้าสุกร/เนื้อสุกร ไม่ให้มีการจำหน่ายเกินราคาหรือกักตุน
วันที่ 24 มกราคม 2562 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

ได้มอบหมาย นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และ พล.ต.ต.วิชิต บุญชินวุฒิกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายอำเภอเมืองอ่างทอง, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง, ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง (ป้องกันจังหวัดอ่างทอง), ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง และสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอ่างทอง เพื่ออกตรวจสินค้าสุกร/เนื้อสุกร ไม่ให้มีการจำหน่ายเกินราคา หรือกักตุน รวมทั้งสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ได้แก่ บริเวณตลาดสด เทศบาลเมืองอ่างทอง, ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างทองเจริญกิจ (ห้องเย็นอ่างทอง) และห้างเทสโก้ โลตัส สาขาอ่างทอง พบว่า สินค้าเกี่ยวกับสุกรมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นตามกลไกตลาด ซึ่งมีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนภายในจังหวัด และไม่พบมีการกักตุนเนื้อสุกร แต่อย่างใด

×
1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8