เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
"ขอพี่น้องชาวอ่างทองช่วยกัน สวมหน้ากากอนามัย อดทนกันอีกซักนิด เราจะข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน"
ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่ตรวจสินค้าเนื้อสุกร ไม่ให้มีการจำหน่ายเกินราคา กักตุนและปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอ่างทอง ได้รับการประสานให้ร่วมลงพื้นที่กับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง, สถานีตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญ, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง, ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง (ป้องกันจังหวัดอ่างทอง), ลงพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง ได้แก่ หจก. อ่างทอง เจริญกิจ (ห้องเย็นอ่างทอง) และพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้แก่ ร้านค้าบริเวณโดยรอบตลาดศาลเจ้าโรงทอง เพื่อตรวจสินค้าเนื้อสุกร ไม่ให้มีการจำหน่ายเกินราคา กักตุนและปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ ผลจากการลงพื้นที่ พบว่า ราคาเนื้อสุกร จำหน่ายที่กิโลกรัมละ 240 – 260 บาท ซึ่งปัจจัยของราคาขึ้นอยู่กับต้นทุนของราคา ทั้งนี้ ผู้ประกอบการขอให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง ควบคุมราคาเนื้อสุกรที่ออกจากฟาร์มสุกร เพื่อที่จะได้จำหน่ายให้ผู้บริโภคในราคาที่เหมาะสม ประกอบกับได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคในพื้นที่ ได้ทราบถึงโครงการ “พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน” ซึ่งจำหน่ายเนื้อสุกร ในราคากิโลกรัมละ 150 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาค่าครองชีพต่อไป

×
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6