เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
"ขอพี่น้องชาวอ่างทองช่วยกัน สวมหน้ากากอนามัย อดทนกันอีกซักนิด เราจะข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน"
ภาพกิจกรรม
ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ กรณี ประชาชนในพื้นที่ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ได้รับความเดือดร้อนจากผงคาร์บอนที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานฯ

วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมาย นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองอ่างทอง ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนสำนักงานควบคุมโรคที่ 4 (สระบุรี) ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ผู้แทนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองอ่างทอง ผู้แทนเทศบาลตำบลโพสะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนประชาชน ในพื้นที่ตำบลโพสะฯ และฝ่ายโรงงาน บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ กรณี ประชาชนในพื้นที่ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ได้รับความเดือดร้อนจากผงคาร์บอนที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) สรุปได้ดังนี้

ประเด็นที่มีการร้องเรียนเกิดจากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 04.00 น. วาล์วควบคุม (Control Valve)  ในส่วนการผสมผงคาร์บอน (Wet Mixer A) ของสายการผลิตที่ 6 ของโรงงานฯ เกิดความขัดข้อง ทำให้ผงคาร์บอนมีความหนืดสูง ส่งผลให้สายพานทำงานหนัก จนกระทั่งขาด และผงคาร์บอน ประมาณ 10 – 15 กิโลกรัม ฟุ้งกระจายออกมาสู่พื้นที่ชุมชน ซึ่งโรงงาน ได้แก้ไขปัญหา โดยเปลี่ยนอะไหล่ตัวควบคุมวาล์ว และเปลี่ยนฟังก์ชั่นการทำงานของวาล์วดังกล่าว พร้อมติดตั้งตัววัดรอบการหมุนของสกรู (Mixer Speed Cencer) ในส่วนของ Wet Mixer A และ Wet Mixer B ใช้เวลาแก้ไขปัญหาจนแล้วเสร็จประมาณ 4 ชั่วโมง และได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย เมื่อเวลา 07.00 น. พร้อมทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชน และชุมชนที่ได้รับผลกระทบแล้ว ทั้งนี้ โรงงานมีแผนจะเพิ่มจำนวนเครื่องวัดฝุ่น (Dust Monitor) อีกจากเดิมที่มีอยู่แล้วจำนวน 12 ตัว เพื่อดักจับฝุ่นผงคาร์บอน โดยจะได้จัดส่งแผนการปรับปรุงแก้ไขในด้านต่างๆ ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ต่อไป

สำหรับประเด็นการเยียวยาและการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไป โรงงานตกลงรับข้อเสนอของผู้แทนประชาชน ที่ประสงค์ให้มีการตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่รอบโรงงาน และกรณีมีการซ่อมบำรุงเครื่องจักร หรือปรับปรุงโรงงาน ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบ การตรวจวัดปริมาณผงคาร์บอน ประจำจุด CHR Check Point Communisty โรงงานจะดำเนินการร่วมกับประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโรงงาน จากนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ณ บริเวณสายการผลิตที่ 6 (ซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุขัดข้อง) พบว่า ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเหตุขัดข้องแล้ว และมีการประกอบกิจการตามปกติ มีระบบม่านน้ำ คอยดักจับละอองผงคาร์บอน และบริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นระบบหมุนเวียน ไม่มีการระบายออกไปสู่ภายนอกโรงงานแต่อย่างใด สถานการณ์โดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

×
1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7