เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
"ขอพี่น้องชาวอ่างทองช่วยกัน สวมหน้ากากอนามัย อดทนกันอีกซักนิด เราจะข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน"
ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ราษฎรในพื้นที่ ร้องเรียนว่า มีน้ำเน่าเสียท่วมขังภายในพื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี, ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองอ่างทอง, เทศบาลตำบลศาลาแดง, กำนันตำบลศาลาแดง และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ราษฎรในพื้นที่ ร้องเรียนว่า มีน้ำเน่าเสียท่วมขังภายในพื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันดังนี้

1. เทศบาลตำบลศาลาแดง จะทำการเป่าล้างทำความสะอาดระบบท่อระบายน้ำภายในพื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ให้สามารถระบายน้ำได้ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลศาลาแดง จะพิจารณาจัดทำโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ให้มีมาตรฐานต่อไป

2. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง จะทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในพื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 7 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ต่อไป

×
1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9