เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
"ขอพี่น้องชาวอ่างทองช่วยกัน สวมหน้ากากอนามัย อดทนกันอีกซักนิด เราจะข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน"
ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่ตรวจฉลากสินค้ากระเช้าของขวัญปีใหม่

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอ่างทอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง, สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 0-1 สุพรรณบุรี ปลัดอำเภอวิเศษชัยชาญ, สถานีตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญ, ปลัดอำเภอเมืองอ่างทอง, สถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทอง, กองอำนายการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ตรวจฉลากสินค้ากระเช้าของขวัญปีใหม่ ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน 2 อำเภอ ดังนี้

1 พื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ร้านนิลุบลฟลอรีส, ร้านอ.รุ่งโรจน์ (เจ๊อ๋า), ร้านทรงนิมิตของฝาก และร้านไหลซินหลี

2 พื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า โลตัส อ่างทอง และห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอ่างทอง

ผลการตรวจสอบ ผู้ประกอบการที่วางจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. 2541, ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ. 2562 เรื่อง การแสดงสินค้าและค่าบริการ, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแสดงฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และยังมีผู้ประกอบการบางราย ที่วางจำหน่ายสินค้ากระเช้าของขวัญปีใหม่ ที่มิได้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า คณะทำงานจึงได้แนะนำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

×
1 / 13
2 / 13
3 / 13
4 / 13
5 / 13
6 / 13
7 / 13
8 / 13
9 / 13
10 / 13
11 / 13
12 / 13
13 / 13