เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
×
×
โทรศัพท์/แฟกซ์

0-3561-1713

\
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เรียนพี่น้องประชาชนจังหวัดอ่างทองทุกท่าน วันนี้จังหวัดอ่างทองของเรามีการขยับมาตรการเพิ่มขึ้น
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
สรุปเรื่องร้องเรียน
ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 - 23 สิงหาคม 2564
รับเรื่อง
ยุติ
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
--- ไม่มีข้อมูล ---
--- ไม่มีข้อมูล ---
--- ไม่มีข้อมูล ---
สำรวจความคิดเห็น
เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำขั้นตอนการให้บริการ
  • น้อยที่สุด
  • น้อย
  • ปานกลาง
  • มาก
  • มากที่สุด