เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
"ขอพี่น้องชาวอ่างทองช่วยกัน สวมหน้ากากอนามัย อดทนกันอีกซักนิด เราจะข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน"
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน การจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ที่มีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์สูง นำองค์กรสู่ความโปร่งใส
บนพื้นฐานการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่​ทันสมัยเป็นสากล