เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
"ขอพี่น้องชาวอ่างทองช่วยกัน สวมหน้ากากอนามัย อดทนกันอีกซักนิด เราจะข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน"
one stop service

ศูนย์บริการร่วมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จภายในศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอ่างทอง

1. ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง ให้บริการคัดสำเนางานทะเบียน

2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอ่างทอง ให้บริการชำระค่าไฟฟ้า

3. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง ให้บริการชำระค่าน้ำประปา

4. สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง ให้บริการชำระภาษีรถทุกชนิด กรณีไม่ต้องตรวจสภาพรถ และบริษัทเอกชนให้บริการประกันภัยคุ้มครองผู้ประกันภัยจากรถ

5. ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทยใน 11 ด้าน