วาระงานผู้บริหารจังหวัดอ่างทอง
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นายรังสรรค์ ตันเจริญ)
05:15 น.   ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดิน วิ่ง "โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน  วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ"     ณ หน้าองค์พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ วัดม่วง ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง สนง.สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง การแต่งกาย : เสื้อกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ
16:00 น.  ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่เตี๋ยน เอี่ยมมงคล มารดา พันตำรวจเอก เสวก เอี่ยมมงคล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรป่าโมก   ณ วัดเกตุ ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง การแต่งกาย : ชุดสูทสุภาพ ไว้ทุกข์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง)
08:30 น.  ร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 จังหวัดอุบลราชธานี     ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี สนจ.อท.(กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์)
05:15 น.  ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง  "โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ" จังหวัดอ่างทอง     ณ วัดม่วง สนง.สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง การแต่งกาย : เสื้อ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ
ปลัดจังหวัดอ่างทอง (นายปริญญา เขมะชิต)
05:15 น.  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเดิน วิ่ง "โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน  วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ"       ณ หน้าองค์พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ วัดม่วง ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง สนง.สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง การแต่งกาย : เสื้อกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทอง (นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช)
05:15 น.  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเดิน วิ่ง "โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน  วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ"         ณ หน้าองค์พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ วัดม่วง ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง สนง.สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง การแต่งกาย : เสื้อกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ
08:30 น.  เวรอำนวยการวันหยุดราชการ    ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง สนจ.อท.(กลุ่มงานอำนวยการ)  
ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565