ขอเชิญเที่ยวงาน "เกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ ๓ " ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง   
27 มกราคม 2558 05:25:02 น.

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

วาระงานผู้บริหาร
ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ

ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สำหรับเจ้าหน้าที่mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1990
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3597
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7336
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว11152
mod_vvisit_counterเดือนนี้46562
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว38600
mod_vvisit_counterตั้งแต่เริ่ม2935887
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คุณพึงพอใจต่อเว็บไซต์จังหวัดอ่างทองเพียงใด
 

     จังหวัดอ่างทอง ประกาศชื่อบุคคลที่กำหนด กลุ่ม AL-Qaida ตามมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๒๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็ปไซต์ของสำนักงาน... อ่านต่อ
    วันจันทร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางมลสุดา  ชำนิประศาสน์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชากร หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง... อ่านต่อ
ความหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคม (โดย สนง.ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง เมื่อ 23/12/2014, 00.00)
นางจุฑาทิพ ลักษณา ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ผู้ประกันตน หมายถึง ผู้ซึ่งจ่ายเงิน สมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ภายใต้เงื่อนไขของเวลาที่นำส่ง จะก่อให้เกิดสิทธิได้รับประโยชน์จากการเป็นผู้ประกันตน มีอยู่ ๓ ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้                    ๑. ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓... อ่านต่อ
นางจุฑาทิพ ลักษณา ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า มติคณะกรรมการการแพทย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม เห็นชอบเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน... อ่านต่อ
    เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๕๗  นายปวิณ  ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  พร้อมด้วยนายขจรชัย  วัฒนาประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เข้าร่วมประชุม... อ่านต่อ
     จังหวัดอ่างทอง ประกาศชื่อบุคคลที่กำหนด กลุ่ม AL-Qaida ตามมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๒๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็ปไซต์ของสำนักงาน... อ่านต่อ
    วันจันทร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางมลสุดา  ชำนิประศาสน์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชากร หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง... อ่านต่อ
    การพิมพ์หนังบสือราชการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ และหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จังหวัดอ่างทอง เห็นว่ายังมีหลายส่วนราชการที่ปฏิบัติในเรื่องการพิมพ์หนังสือราชการไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนนตรี... อ่านต่อ
   จังหวัดอ่างทอง แจ้งให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ลดธงลงครึ่งเสาเพื่อเป็นการไว้อาลัยแด่สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ บิน อับดุล อาชีช อัล ชาอูล กษัตริย์องค์ที่ ๖ แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เป็นเวลา ๓ วันทำการ... อ่านต่อ
หนังสือจังหวัดอ่างทอง ด่วนที่สุดที่ 0017.2/ ว 47 เรื่อง เชิญประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการนำเสนองบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปี 2559ดาว์นโหลดเอกสาร1. หนังสือเชิญประชุม2. สรุปคำขอโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบจังหวัดปี 2559)3.... อ่านต่อ
     จังหวัดอ่างทอง ประกาศชื่อบุคคลที่กำหนด กลุ่ม AL-Qaida ตามมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๒๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็ปไซต์ของสำนักงาน... อ่านต่อ
    วันจันทร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางมลสุดา  ชำนิประศาสน์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชากร หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง... อ่านต่อ
    การพิมพ์หนังบสือราชการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ และหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จังหวัดอ่างทอง เห็นว่ายังมีหลายส่วนราชการที่ปฏิบัติในเรื่องการพิมพ์หนังสือราชการไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนนตรี... อ่านต่อ
   จังหวัดอ่างทอง แจ้งให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศมนตรีเมืองอ่างทอง ลดธงลงครึ่งเสาเพื่อเป็นการไว้อาลัยแด่สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ บิน อับดุล อาชีช อัล ชาอูล กษัตริย์องค์ที่ ๖ แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เป็นเวลา ๓ วันทำการ... อ่านต่อ
     จังหวัดอ่างทอง ประกาศชื่อบุคคลที่กำหนด กลุ่ม AL-Qaida ตามมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๒๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็ปไซต์ของสำนักงาน... อ่านต่อ
     จังหวัดอ่างทอง ประกาศชื่อบุคคลที่กำหนด กลุ่ม AL-Qaida ตามมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๒๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็ปไซต์ของสำนักงาน... อ่านต่อ
     จังหวัดอ่างทอง ประกาศชื่อบุคคลที่กำหนด กลุ่ม AL-Qaida ตามมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ ๒๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็ปไซต์ของสำนักงาน... อ่านต่อ


มีจิตบริการ

 
ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง.
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง.
โทร.0-3561-4912 e-mail : angthong@moi.go.th

                                                                                     

ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
VDO ข่าวอ่างทอง
ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
วิดิทัศน์ อ่างทอง
ประมวลภาพกิจกรรม
  • พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556_6
  • วันที่อัพโหลด:
    ศ. 3 ม.ค. 2557, 09:04:03
ภาพชุดสัญญาลักษณ์
กฏหมาย / พระราชบัญญัติ
เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถานที่ที่น่าท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง