จังหวัดอ่างทองเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงประดับตราสัญลักษณ์ตลอดเดือนเมษายน ๒๕๕๘ หรือตามอัธยาศัยและตามความเหมาะสม 
03 พฤษภาคม 2558 14:33:30 น.
ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สำหรับเจ้าหน้าที่mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2627
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2886
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2627
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว12712
mod_vvisit_counterเดือนนี้7835
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว33738
mod_vvisit_counterตั้งแต่เริ่ม3095806
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คุณพึงพอใจต่อเว็บไซต์จังหวัดอ่างทองเพียงใด
 

     จังหวัดอ่างทอง  ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินความรู้  ความสามารถ สมรรถนะ  ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน... อ่านต่อ
     วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นายวีระศักดิ์  ประภาวัฒน์เวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘... อ่านต่อ
     เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการ ต้อนรับ นางลินนา ตังธสิริ... อ่านต่อ
     วันจันทร์ที่ 16 ก.พ. 2558 สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ" เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ... อ่านต่อ
     จังหวัดอ่างทอง  ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินความรู้  ความสามารถ สมรรถนะ  ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน... อ่านต่อ
อท0017.3/ว1262 ประกาศรายชื่อ (โดย สำนักงานจังหวัด เมื่อ 29/04/2015, 14.10)
 สำนักงาน ปปง. ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่กำหนด กลุ่ม Taliban ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556จังหวัดขอให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่... อ่านต่อ
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ (โดย สำนักงานจังหวัด เมื่อ 28/04/2015, 13.49)
       แจ้งเรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งกำหนดจัดประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมธงทอง ชั้น ๑ อาคาร สปช.๒/๒๘ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง     ในการนี้... อ่านต่อ
     วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณลานหน้าพระบรม ราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าโมกวรวิหาร อ.ป่าโมก นายปวิณ  ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  พร้อมด้วย นางมลสุดา... อ่านต่อ
     จังหวัดอ่างทอง  ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินความรู้  ความสามารถ สมรรถนะ  ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน... อ่านต่อ
อท0017.3/ว1262 ประกาศรายชื่อ (โดย สำนักงานจังหวัด เมื่อ 29/04/2015, 14.10)
 สำนักงาน ปปง. ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่กำหนด กลุ่ม Taliban ตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556จังหวัดขอให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่... อ่านต่อ
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ (โดย สำนักงานจังหวัด เมื่อ 28/04/2015, 13.49)
       แจ้งเรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งกำหนดจัดประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมธงทอง ชั้น ๑ อาคาร สปช.๒/๒๘ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง     ในการนี้... อ่านต่อ
     จังหวัดอ่างทอง  ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินความรู้  ความสามารถ สมรรถนะ  ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน... อ่านต่อ
     จังหวัดอ่างทอง  ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินความรู้  ความสามารถ สมรรถนะ  ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน... อ่านต่อ
     จังหวัดอ่างทอง  ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินความรู้  ความสามารถ สมรรถนะ  ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน... อ่านต่อ


มีจิตบริการ

 
ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง.
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง.
โทร.0-3561-4912 e-mail : angthong@moi.go.th

                                                                                                         

ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
VDO ข่าวอ่างทอง
ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
วิดิทัศน์ อ่างทอง
ประมวลภาพกิจกรรม
  • พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556_6
  • วันที่อัพโหลด:
    ศ. 3 ม.ค. 2557, 09:04:03
ภาพชุดสัญญาลักษณ์
กฏหมาย / พระราชบัญญัติ
เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถานที่ที่น่าท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง