จังหวัดอ่างทองเชิญชวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.angthong.go.th/damrongtham/
02 มิถุนายน 2558 08:46:43 น.
ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สำหรับเจ้าหน้าที่mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1342
mod_vvisit_counterเมื่อวาน2114
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6566
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว18674
mod_vvisit_counterเดือนนี้3456
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว77996
mod_vvisit_counterตั้งแต่เริ่ม3169423
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คุณพึงพอใจต่อเว็บไซต์จังหวัดอ่างทองเพียงใด
 

เรียนเชิญเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม (โดย สำนักงานจังหวัด เมื่อ 02/06/2015, 11.34)
     จังหวัดอ่างทองได้เป็นเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรมศพ นางสาวนพมนต์  พวงทอง บุตรสาวของนายประสิทธิ์  พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง  ในวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๐๐ น. ศาลาการเปรียญวัดสามประชุม ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง และนายล้อม  ขำเพียร บิดาของพระครูนิเทศก์ธรรมรส... อ่านต่อ
     วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานอื่น ๆ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ประจำเดือน พฤษภาคม... อ่านต่อ
     วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จย่า ๙๐ สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจจังหวัดอ่างทอง ต้อนรับ พ.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี... อ่านต่อ
     วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นายวีระศักดิ์  ประภาวัฒน์เวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘... อ่านต่อ
     เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการ ต้อนรับ นางลินนา ตังธสิริ... อ่านต่อ
เรียนเชิญเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม (โดย สำนักงานจังหวัด เมื่อ 02/06/2015, 11.34)
     จังหวัดอ่างทองได้เป็นเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรมศพ นางสาวนพมนต์  พวงทอง บุตรสาวของนายประสิทธิ์  พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง  ในวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๐๐ น. ศาลาการเปรียญวัดสามประชุม ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง และนายล้อม  ขำเพียร บิดาของพระครูนิเทศก์ธรรมรส... อ่านต่อ
     วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานอื่น ๆ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ประจำเดือน พฤษภาคม... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป... อ่านต่อ
ครั้งที่ 4/2558 (โดย สำนักงานจังหวัด เมื่อ 25/05/2015, 11.36)
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  นายอำเภอหัวหน้าหน่วยงานอื่น ๆ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรี ครั้งที่ ๔/2558วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม 2558   เวลา 09.30 น.ณ  ห้องประชุมธงทอง ชั้น ๑ อาคาร สปช.2/28... อ่านต่อ
ครั้งที่ 4/2558 (โดย สำนักงานจังหวัด เมื่อ 25/05/2015, 09.57)
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ ... อ่านต่อ
เรียนเชิญเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม (โดย สำนักงานจังหวัด เมื่อ 02/06/2015, 11.34)
     จังหวัดอ่างทองได้เป็นเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรมศพ นางสาวนพมนต์  พวงทอง บุตรสาวของนายประสิทธิ์  พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง  ในวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๐๐ น. ศาลาการเปรียญวัดสามประชุม ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง และนายล้อม  ขำเพียร บิดาของพระครูนิเทศก์ธรรมรส... อ่านต่อ
     วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานอื่น ๆ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรี ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ประจำเดือน พฤษภาคม... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป... อ่านต่อ
ครั้งที่ 4/2558 (โดย สำนักงานจังหวัด เมื่อ 25/05/2015, 11.36)
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  นายอำเภอหัวหน้าหน่วยงานอื่น ๆ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรี ครั้งที่ ๔/2558วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม 2558   เวลา 09.30 น.ณ  ห้องประชุมธงทอง ชั้น ๑ อาคาร สปช.2/28... อ่านต่อ
เรียนเชิญเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม (โดย สำนักงานจังหวัด เมื่อ 02/06/2015, 11.34)
     จังหวัดอ่างทองได้เป็นเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรมศพ นางสาวนพมนต์  พวงทอง บุตรสาวของนายประสิทธิ์  พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง  ในวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๐๐ น. ศาลาการเปรียญวัดสามประชุม ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง และนายล้อม  ขำเพียร บิดาของพระครูนิเทศก์ธรรมรส... อ่านต่อ
เรียนเชิญเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม (โดย สำนักงานจังหวัด เมื่อ 02/06/2015, 11.34)
     จังหวัดอ่างทองได้เป็นเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรมศพ นางสาวนพมนต์  พวงทอง บุตรสาวของนายประสิทธิ์  พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง  ในวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๐๐ น. ศาลาการเปรียญวัดสามประชุม ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง และนายล้อม  ขำเพียร บิดาของพระครูนิเทศก์ธรรมรส... อ่านต่อ
เรียนเชิญเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม (โดย สำนักงานจังหวัด เมื่อ 02/06/2015, 11.34)
     จังหวัดอ่างทองได้เป็นเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรมศพ นางสาวนพมนต์  พวงทอง บุตรสาวของนายประสิทธิ์  พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง  ในวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๒๐.๐๐ น. ศาลาการเปรียญวัดสามประชุม ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง และนายล้อม  ขำเพียร บิดาของพระครูนิเทศก์ธรรมรส... อ่านต่อ


มีจิตบริการ

 
ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
Copyright © 2015 จังหวัด อ่างทอง.
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง.
โทร.0-3561-4912 e-mail : angthong@moi.go.th

                                                                                                         

ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
VDO ข่าวอ่างทอง
ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
วิดิทัศน์ อ่างทอง
ประมวลภาพกิจกรรม
  • พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556_6
  • วันที่อัพโหลด:
    ศ. 3 ม.ค. 2557, 09:04:03
ภาพชุดสัญญาลักษณ์
กฏหมาย / พระราชบัญญัติ
เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถานที่ที่น่าท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง