28 พฤศจิกายน 2557 02:36:41 น.
ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สำหรับเจ้าหน้าที่mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้440
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1556
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้7565
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว9697
mod_vvisit_counterเดือนนี้38280
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว61537
mod_vvisit_counterตั้งแต่เริ่ม2847153
แบบสำรวจความพึงพอใจ
คุณพึงพอใจต่อเว็บไซต์จังหวัดอ่างทองเพียงใด
 

ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ (โดย สำนักงานจังหวัด เมื่อ 27/11/2014, 16.50)
      ตามหนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๑๗.๓/ว ๓๔๕๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจ้งเรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดจัดประชุมครั้งที่ ๑๑ /๒๕๕๗ ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒... อ่านต่อ
อำเภอเมืองอ่าง ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โครงการพัฒนาบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐาน กิจกรรหลัก ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ ๒,๓๕๐,๐๐๐.- บาท... อ่านต่อ
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ๑๘ หน่วย ๔ ชั้น ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง... อ่านต่อ
    วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ๑ ไร่ ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านรายได้... อ่านต่อ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม (โดย สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อ 26/11/2014, 00.00)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา... อ่านต่อ
    เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ต้อนรับ นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการที่ ๒ และคณะ ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น... อ่านต่อ
     เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโรงเรียนเกษตรกรทำนา ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณบริเวณศูนย์เรียนรู้โรงสีข้าวชุมชน ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมี... อ่านต่อ
       วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโรงเรียนเกษตรกรทำนา ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร... อ่านต่อ
     เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเพชรรัตน์  นิ่มพันธุ์ ผอ.สพป.อ่างทอง พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์  จันพลา ผอ.ร.ร. วัดลิ้นทอง และครู นักเรียน ให้การต้อนรับ นายวีระ เมืองช้าง ผู้อำนวยการศึกษาธิการภาค ๓ ได้รับมอบจาก รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา... อ่านต่อ
         เมื่อวันที่  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗  นายปวิณ  ชำนิประศาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นางมลสุดา  ชำนิประศาสน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  พร้อมด้วย  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ... อ่านต่อ
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ (โดย สำนักงานจังหวัด เมื่อ 27/11/2014, 16.50)
      ตามหนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๑๗.๓/ว ๓๔๕๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจ้งเรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดจัดประชุมครั้งที่ ๑๑ /๒๕๕๗ ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒... อ่านต่อ
อำเภอเมืองอ่าง ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โครงการพัฒนาบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐาน กิจกรรหลัก ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ ๒,๓๕๐,๐๐๐.- บาท... อ่านต่อ
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ๑๘ หน่วย ๔ ชั้น ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง... อ่านต่อ
    วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ๑ ไร่ ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านรายได้... อ่านต่อ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม (โดย สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อ 26/11/2014, 00.00)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา... อ่านต่อ
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ (โดย สำนักงานจังหวัด เมื่อ 27/11/2014, 16.50)
      ตามหนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๑๗.๓/ว ๓๔๕๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจ้งเรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดจัดประชุมครั้งที่ ๑๑ /๒๕๕๗ ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒... อ่านต่อ
อำเภอเมืองอ่าง ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โครงการพัฒนาบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐาน กิจกรรหลัก ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ ๒,๓๕๐,๐๐๐.- บาท... อ่านต่อ
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ๑๘ หน่วย ๔ ชั้น ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง... อ่านต่อ

ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ (โดย สำนักงานจังหวัด เมื่อ 27/11/2014, 16.50)
      ตามหนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๑๗.๓/ว ๓๔๕๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจ้งเรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดจัดประชุมครั้งที่ ๑๑ /๒๕๕๗ ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒... อ่านต่อ
อำเภอเมืองอ่าง ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โครงการพัฒนาบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐาน กิจกรรหลัก ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ ๒,๓๕๐,๐๐๐.- บาท... อ่านต่อ
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ๑๘ หน่วย ๔ ชั้น ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง... อ่านต่อ
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ (โดย สำนักงานจังหวัด เมื่อ 27/11/2014, 16.50)
      ตามหนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๑๗.๓/ว ๓๔๕๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจ้งเรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดจัดประชุมครั้งที่ ๑๑ /๒๕๕๗ ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒... อ่านต่อ
อำเภอเมืองอ่าง ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โครงการพัฒนาบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐาน กิจกรรหลัก ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ ๒,๓๕๐,๐๐๐.- บาท... อ่านต่อ
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ (โดย สำนักงานจังหวัด เมื่อ 27/11/2014, 16.50)
      ตามหนังสือจังหวัดอ่างทอง ที่ อท ๐๐๑๗.๓/ว ๓๔๕๐ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจ้งเรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดจัดประชุมครั้งที่ ๑๑ /๒๕๕๗ ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒... อ่านต่อ
อำเภอเมืองอ่าง ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  โครงการพัฒนาบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐาน กิจกรรหลัก ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง งบประมาณ ๒,๓๕๐,๐๐๐.- บาท... อ่านต่อ


มีจิตบริการ

 
ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
Copyright © 2014 จังหวัด อ่างทอง.
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดอ่างทอง
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง.
โทร.0-3561-4912 e-mail : angthong@moi.go.th
ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
VDO ข่าวอ่างทอง
ป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณา
วิดิทัศน์ อ่างทอง
ประมวลภาพกิจกรรม
  • พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556_6
  • วันที่อัพโหลด:
    ศ. 3 ม.ค. 2557, 09:04:03
นโยบายรัฐบาล
กฏหมาย / พระราชบัญญัติ
เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถานที่ที่น่าท่องเที่ยวในจังหวัดอ่างทอง